Inzet Zorgpersoneel

Inzet Zorgpersoneel beschikt over een bestand van professionele ZZP-ers. Dit bestand is divers in kennis en ervaring. Alle zorgverleners zijn door ons persoonlijk gesproken en gescreend. Iedere deelnemer word getoetst op zijn bekwaamheid en bevoegdheden passend bij zijn opleiding en werkervaring. Referenties worden nagetrokken daardoor kunnen wij een passend advies geven voor zorgvragers.

Inzet Zorgpersoneel is er voor alle zorgvragen.

• Palliatieve zorg (nachtzorg, 12 uur zorg en 24 uur zorg in kleine teams)
• Verzorgende (IG)
• Waakdiensten
• (Specialistisch) verpleegkundige zorg niveau 4-5-6
• Thuiszorgroutes via diverse thuiszorgorganisaties
• Diensten binnen intramurale zorgorganisaties
• Huishoudelijke hulp
• Kind en jeugdzorg
• Gehandicaptenzorg
• Sociaalpedagogische hulpverlening

Bemiddeling ZZP-ers

Voor zorgvragers in het inschakelen van ZZP-ers een professionele oplossing voor uw zorgvraag. Ze zijn flexibel en worden door ons getoetst op alle noodzakelijke criteria’s.

Zoals lidmaatschap Klachtenregeling, BIG registratie indien noodzakelijk, vakdiploma’s KIWA en VenVn bewijs van inschrijving. Polis en betaalbewijs beroepsaansprakelijkheid, KVK inschrijving, VOG, Zelfverklaring risicovolle handelingen enz.

Werving en Selectie

Op zoek naar structurele oplossingen voor openstaande vacatures?

Ook met deze vraag kunt u bij Inzet Zorgpersoneel terecht en nemen wij deze zorg uit handen. Het hele wervings- en selectietraject van nieuwe medewerkers kunt u bij Inzet Zorgpersoneel onderbrengen. Wij bieden wervings- en selectie activiteiten aan voor verschillende functies op diverse niveaus.

Heeft u een vacature die u bij Inzet Zorgpersoneel wilt onderbrengen neem dan contact met ons op. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en een voorstel op maat samenstellen.