Ouderen weten je nog goed te vertellen wat ze willen, jij zorgt ervoor dat zij de regie houden over hun leven en de zorg die je biedt. Jij geeft ze de zorg die op dat moment nodig is en waar nodig verricht je verpleegtechnische handelingen.

Functieomschrijving

Als Verzorgende 3 (IG) begeleid en ondersteun je cliënten in hun dagelijkse leven. Belangrijk is dat een cliënt zelf de regie over zijn of haar leven houdt. Jij helpt de cliënt bij het maken van die keuzes. Natuurlijk doe je dit in samenspraak met hun naasten én met de collega’s. Daarom heb je regelmatig contact met de (wijk)verpleegkundige, collega Verzorgenden-IG en verpleegkundigen. Ook heb je regelmatig afstemming met behandelaren: fysiotherapeut, ergotherapeut, wondverpleegkundige. Je neemt actief deel aan het werkoverleg en cliëntbesprekingen.

Wij vragen

Een diploma Verzorgende niveau 3 (IG) een oplossingsgerichte en klantgerichte houding. Flexibel, in staat om zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren, in staat om behandeldoelen in te zetten op dagbehandeling. Daarnaast vragen wij van iedere medewerker voldoende digitale vaardigheden om goed met een computer, tablet of smartphone om te kunnen gaan.

In het kader van de Wet WKKGZ vragen wij nieuwe medewerkers in een functie met direct cliëntencontact om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden op de datum van indiensttreding.